Điều khoản và điều kiện kèm theo sử dụng thẻ Thanh toán toàn thế giới VIBTrước khi sử dụng Thẻ, xin vui mừng đọc cẩn trọng Bản Điều Khoản Và Điều Kiện Sử Dụng Thẻ Thanh Toán Toàn Cầu VIB ( “ Bản Điều Khoản ” ) được pháp luật dưới đây. Việc sử dụng Thẻ ( gồm có cả việc kích hoạt Thẻ mới, mở khóa Thẻ, sử dụng Thẻ sau khi Thẻ được gia hạn, hoặc được cấp lại ) có nghĩa là Quý khách đã gật đầu những lao lý và điều kiện kèm theo được pháp luật dưới đây và chịu sự ràng buộc bởi những pháp luật và điều kiện kèm theo đó. Bản Điều Khoản này cùng với Đề nghị phát hành Thẻ thanh toán giao dịch toàn thế giới VIB, giấy nhu yếu phân phối dịch vụ Thẻ giao dịch thanh toán toàn thế giới, những văn bản Xác nhận khác mà Chủ Thẻ ký với VIB tương quan đến Thẻ thanh toán giao dịch toàn thế giới VIB tạo thành Hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý và có hiệu lực thực thi hiện hành giữa Chủ Thẻ và VIB .
Thẻ giao dịch thanh toán toàn thế giới VIB ( “ Thẻ ” ) là phương tiện đi lại giao dịch thanh toán sửa chữa thay thế tiền mặt được Ngân hàng TMCP Quốc tế Nước Ta ( “ VIB ” ) phát hành, được cho phép Chủ Thẻ triển khai Giao Dịch Thẻ trên khoanh vùng phạm vi Số Dư Được Phép Sử Dụng trên Tài Khoản Thanh Toán link với Thẻ ( “ Tài Khoản Thẻ ” ) của Chủ Thẻ mở tại VIB .

1.0 Trách Nhiệm Của Chủ Thẻ chính và Chủ Thẻ phụ tùy vào ngữ cảnh (“Chủ Thẻ”)

1.1 Chủ Thẻ trực tiếp đến VIB nhận Thẻ / mã PIN hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác đến nhận thẻ / mã PIN và cùng VIB ký Biên bản giao nhận thẻ / mã PIN. Văn bản chuyển nhượng ủy quyền cho người khác đến nhận Thẻ ( i ) phải lập trực tiếp tại VIB, được đóng dấu xác nhận của VIB, được lập thành hai ( 02 ) bản chính và mỗi bên giữ một ( 01 ) bản chính hoặc ( ii ) phải được công chứng, xác nhận theo lao lý của pháp lý và cung ứng cho VIB một bản chính .
1.2 Chủ Thẻ phải thực thi đổi mã PIN tại ATM / Internet Banking và Ứng dụng Ngân hàng di động ( MyVIB ) khi sử dụng Thẻ lần tiên phong hoặc khi nhận được mã PIN cấp lại .
1.3 Chủ Thẻ phải đến nhận thẻ trong vòng 90 ngày kể từ ngày VIB phát hành Thẻ. Sau thời hạn này, Thẻ sẽ tự động hóa bị hủy và Chủ Thẻ phải chịu khoản phí phát hành và không được quyền có bất kể khiếu nại, khiếu kiện nào so với VIB .
1.4 Chủ Thẻ ( 1 ) phải ký vào dải chữ ký ở mặt sau Thẻ ngay lập tức khi nhận được Thẻ, ( 2 ) không được phép cho bất kể người nào sử dụng Thẻ, ( 3 ) dữ gìn và bảo vệ Thẻ, bảo mật mã số xác lập Chủ Thẻ ( “ PIN ” ), những mã số xác nhận Chủ Thẻ khác, những thông tin Thẻ, thông tin thanh toán giao dịch, ( 4 ) không để lộ thông tin Thẻ .
1.5 Chủ Thẻ phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về toàn bộ những Giao Dịch Thẻ cũng như toàn bộ những khoản phí tương quan lao lý trong Bản Điều Khoản này mà không bị ảnh hưởng tác động bởi việc chấm hết của Bản Điều Khoản này .
2.0 Hạn Mức
2.1 Hạn Mức Khả Dụng : là số tiền tối đa Chủ Thẻ được phép tiêu tốn tại một thời gian bất kể. Hạn Mức Khả Dụng bằng số dư được phép dử dụng của Tài Khoản Thẻ .
2.2 Hạn Mức Giao Dịch : Mỗi Thẻ được cấp một hạn mức so với từng loại thanh toán giao dịch gồm có thanh toán giao dịch giao dịch thanh toán tiền sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, rút tiền mặt và những hình thức thanh toán giao dịch khác ( “ Giao Dịch Thẻ ” ) do VIB toàn quyền quyết định hành động tại từng thời kỳ .
3.0 Giao Dịch Thẻ
3.1 Giao dịch rút tiền mặt là bất kể loại thanh toán giao dịch nào mà Chủ Thẻ nhận được tiền mặt trải qua máy ATM hoặc những phương pháp khác tương thích với lao lý của pháp lý và lao lý của VIB .
3.2 Với những thanh toán giao dịch giao dịch thanh toán tiền sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, VIB không có nghĩa vụ và trách nhiệm về phương pháp cung ứng sản phẩm & hàng hóa / dịch vụ và bất kể sự phủ nhận nào của đơn vị chức năng đồng ý Thẻ ( ĐVCNT ) ( trừ những lỗi về kỹ thuật tương quan đến việc sử dụng Thẻ của VIB ). VIB cũng sẽ không chịu nghĩa vụ và trách nhiệm so với bất kể sản phẩm & hàng hóa hay dịch vụ nào được cung ứng cho Chủ Thẻ theo bất kể phương pháp nào. Khiếu nại của Chủ Thẻ so với ĐVCNT sẽ không làm cho Chủ Thẻ được miễn trừ khỏi những nghĩa vụ và trách nhiệm so với VIB theo Bản Điều Khoản này .
3.3 Các Giao Dịch Thẻ được ghi nợ vào Tài Khoản Thẻ bằng đồng Nước Ta. Trường hợp Giao Dịch Thẻ được triển khai bằng những loại tiền tệ không phải đồng Nước Ta sẽ được ghi nợ vào Tài Khoản Thẻ sau khi quy đổi sang đồng Nước Ta ( được xác lập theo tỷ giá hối đoái do VIB lao lý từng thời kỳ cộng thêm phí quản trị thanh toán giao dịch ngoại tệ mà VIB lao lý trong biểu phí dịch vụ Thẻ ) .
3.4 VIB được quyền tự động hóa ghi nợ Tài Khoản Thẻ của Chủ Thẻ và những khoản phí, những khoản giao dịch thanh toán, rút tiền mặt và những khoản ghi Có nhầm lẫn, không đúng chuẩn vào Tài KhoảnThẻ của Chủ Thẻ tương quan đến việc sử dụng Thẻ theo pháp luật của VIB, theo tỷ giá do VIB lao lý từng thời kỳ ( nếu tiền tệ không phải đồng Nước Ta ) .
4.0 Tiện Ích Đi Kèm Thẻ
Tùy từng thời gian, VIB hoàn toàn có thể ra mắt cho những Chủ Thẻ những mẫu sản phẩm, dịch vụ mới hoặc những tương hỗ kèm theo để cung ứng nhu yếu của Chủ Thẻ, gồm có nhưng không số lượng giới hạn như nhu yếu mở / khóa Thẻ, biến hóa thông tin, mở / khóa thanh toán giao dịch thương mại điện tử, cấp lại Thẻ / mã PIN, dịch vụ tương hỗ Chủ Thẻ tự động hóa update thông tin thẻ trên những website / ứng dụng sau khi đổi khác mô hình loại sản phẩm Thẻ / sửa chữa thay thế / gia hạn Thẻ và bất kể dịch vụ nào khác. Chủ Thẻ hoàn toàn có thể liên hệ với VIB để khám phá thêm phương pháp sử dụng hoặc phương pháp thiết lập nhu yếu cho những dịch vụ này. Chủ Thẻ phải triển khai những thủ tục và nộp những tài liệu tương quan để ĐK những dịch vụ nêu trên theo lao lý của VIB qua từng thời kỳ .
Các loại sản phẩm, dịch vụ mới được kiểm soát và điều chỉnh bởi những lao lý đơn cử so với những mẫu sản phẩm, dịch vụ đó. Trong trường hợp có bất kể xích míc nào giữa những pháp luật đơn cử đó với những pháp luật tại Bản Điều Khoản này thì những pháp luật đơn cử so với những mẫu sản phẩm, dịch vụ đó sẽ được vận dụng .
5.0 Thẻ Hoặc Số PIN Bị Mất, Đánh Cắp, Lộ Thông Tin Hoặc Bị Lợi Dụng .
5.1 Trong trường hợp Thẻ và / hoặc số PIN bị mất, đánh cắp, bị lộ thông tin hoặc bị tận dụng để thực thi những thanh toán giao dịch gian lận, trá hình ( gọi chung là “ Thẻ bị tận dụng ” ), Chủ Thẻ phải thông tin ngay cho Chi nhánh, đơn vị chức năng kinh doanh thương mại bất kể của VIB hoặc cho Phòng Chăm Sóc Khách Hàng 24/7 theo số điện thoại cảm ứng được update trên website chính thức của VIB. VIB triển khai ngay việc khóa Thẻ và sẽ xác nhận việc đã giải quyết và xử lý thông tin nhận được từ Chủ Thẻ bằng văn bản, hoặc thư điện tử, hoặc qua điện thoại cảm ứng từ Phòng Chăm Sóc Khách Hàng 24/7 hoặc bất kỳ hình thức nào mà VIB cho là tương thích trong vòng 10 ngày thao tác kể từ ngày VIB nhận được thông tin của Chủ Thẻ .
5.2 Trường hợp Thẻ bị tận dụng trước khi VIB có xác nhận theo Điều 5.1 về việc đã giải quyết và xử lý thông tin nhận được từ Chủ Thẻ, Chủ Thẻ phải trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những thiệt hại và bồi thường thiệt hại ( nếu có ) cho VIB do việc để Thẻ bị tận dụng gây ra. Chủ Thẻ xác nhận và chấp thuận đồng ý rằng, Chủ Thẻ trước hết vẫn có nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán cho VIB toàn bộ số tiền phí, tổng giá trị thanh toán giao dịch của những Giao Dịch Thẻ được thực thi bởi Thẻ bị tận dụng ( nếu có ) trước khi VIB có xác nhận .
5.3 Trường hợp phát sinh những Giao Dịch Thẻ được thực thi bởi Thẻ bị tận dụng ( ngoại trừ những thanh toán giao dịch tiêu tốn / thanh toán giao dịch qua kênh thương mại điện tử ) sau khi VIB có xác nhận theo Điều 5.1 về việc đã giải quyết và xử lý thông tin nhận được từ Chủ Thẻ, VIB có nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Chủ Thẻ do để phát sinh những Giao Dịch Thẻ được thực thi bởi Thẻ bị tận dụng sau thời gian VIB có xác nhận .
6.0 Giải Quyết Tra Soát Và Xử Lý Khiếu Nại
6.1 Yêu cầu tra soát, khiếu nại tương quan đến Thẻ ( nếu có ) được tiếp đón tại Chi nhánh, đơn vị chức năng kinh doanh thương mại bất kể của VIB hoặc qua Phòng Chăm Sóc Khách Hàng 24/7 theo số điện thoại thông minh được update trên website chính thức của VIB. Chủ Thẻ phải bổ trợ Đơn ý kiến đề nghị tra soát, khiếu nại theo mẫu của VIB tại Chi nhánh, đơn vị chức năng kinh doanh thương mại bất kể của VIB hoặc gửi đơn này đến địa chỉ email Phòng Chăm Sóc Khách Hàng 24/7 theo thủ tục tra soát, khiếu nại của VIB .
6.2 Trường hợp Chủ Thẻ ủy quyền cho người khác đề xuất tra soát, khiếu nại, Chủ Thẻ thực thi theo pháp luật của pháp lý về chuyển nhượng ủy quyền và tương thích với Bản Điều Khoản này .
6.3 Các nhu yếu tra soát, khiếu nại tương quan đến Giao Dịch Thẻ phải tuân thủ những lao lý của VIB và Tổ chức Thẻ quốc tế ( TCTQT ) mà Thẻ mang tên thương hiệu. VIB và Chủ Thẻ khi xử lý tra soát, khiếu nại sẽ bị ràng buộc bởi hiệu quả tra soát, khiếu nại và chịu sự kiểm soát và điều chỉnh bởi những lao lý này .
6.4 Chủ Thẻ phải giao nộp lại Thẻ vật lý cho VIB trong thời hạn một ngày thao tác kể từ thời gian VIB đảm nhiệm nhu yếu tra soát, khiếu nại lần đầu trong trường hợp tra soát / khiếu nại tương quan tới những thanh toán giao dịch hoài nghi gian lận, trá hình, hoặc trường hợp khác VIB có nhu yếu. Thẻ vật lý sẽ được hủy theo lao lý của VIB từng thời kỳ. Trong trường hợp Chủ Thẻ đang ở quốc tế, chứng từ chứng minh Chủ Thẻ không hề giao nộp Thẻ trong thời hạn quy đinh gồm có nhưng không số lượng giới hạn : bản fax có hình ảnh mặt trước của Thẻ và có ghi nhận số fax mang mã số vương quốc mà Chủ Thẻ đang cư trú .
6.5 Để nhu yếu tra soát, khiếu nại, Chủ Thẻ có nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng cho VIB những thông tin, tài liệu sau :
– tin tức Chủ Thẻ : số điện thoại thông minh liên lạc, email ( nếu có ) ; thông tin thanh toán giao dịch khiếu nại ( Số Thẻ / số Tài Khoản Thẻ, số lượng thanh toán giao dịch, giá trị thanh toán giao dịch, đơn vị chức năng gật đầu Thẻ, thời hạn thanh toán giao dịch, tác dụng thanh toán giao dịch, những thông tin khác theo nhu yếu của VIB ) ;
– tin tức / tài liệu chứng minh Chủ Thẻ không triển khai thanh toán giao dịch gồm có nhưng không số lượng giới hạn ở : bản sao Hộ chiếu trong trường hợp tại thời gian phát sinh thanh toán giao dịch, quốc gia Chủ Thẻ cư trú khác với vương quốc phát sinh thanh toán giao dịch hoài nghi gian lận, trá hình ; và / hoặc chứng từ chứng minh Chủ Thẻ không tham gia thanh toán giao dịch : cuống vé máy bay, vé tàu xe có tên Chủ Thẻ … ; hoặc chứng từ chứng tỏ thanh toán giao dịch lỗi : xác nhận của ĐVCNT, hóa đơn thanh toán giao dịch … ; hoặc chứng từ chứng tỏ thanh toán giao dịch trùng lặp : chứng từ biểu lộ Chủ Thẻ đã giao dịch thanh toán bằng hình thức khác …. Thời gian phân phối những loại chứng từ này là một ngày thao tác kể từ thời gian VIB tiếp đón tra soát lần đầu khi phát sinh nhu yếu tra soát / khiếu nại đó .
6.6 Thời hạn Chủ Thẻ được quyền đề xuất tra soát, khiếu nại lần đầu không vượt quá 60 ngày lịch kể từ ngày phát sinh Giao Dịch Thẻ đề xuất tra soát, khiếu nại ; từ lần thứ hai trở đi là 05 ngày thao tác kể từ ngày VIB thông tin hiệu quả tra soát, khiếu nại cho Chủ Thẻ. VIB sẽ không chịu bất kể nghĩa vụ và trách nhiệm nào nếu Chủ Thẻ tra soát, khiếu nại quá thời hạn trên. Thời hạn giải quyết và xử lý ý kiến đề nghị tra soát, khiếu nại tối đa không quá 55 ngày lịch / lần tra soát kể từ ngày VIB đảm nhiệm ý kiến đề nghị tra soát, khiếu nại của Chủ Thẻ .
6.7 Trường hợp tổn thất phát sinh không do lỗi của Chủ Thẻ và / hoặc không thuộc những trường hợp Giới Hạn Nghĩa Vụ Của VIB tại Bản Điều Khoản, địa thế căn cứ theo hiệu quả tra soát, giải quyết và xử lý khiếu nại, VIB sẽ bồi hoàn cho Chủ Thẻ trong vòng 05 ngày thao tác kể từ ngày VIB thông tin tác dụng tra soát, giải quyết và xử lý khiếu nại cho Chủ Thẻ. Trường hợp hết thời hạn giải quyết và xử lý đề xuất tra soát, khiếu nại lần 04 mà vẫn chưa xác lập được nguyên do hay lỗi thuộc về bên nào thì trong vòng 15 ngày thao tác tiếp theo, VIB sẽ thỏa thuận hợp tác với Chủ Thẻ giải pháp giải quyết và xử lý hiệu quả tra soát, khiếu nại .
6.8 Trường hợp vấn đề có tín hiệu tội phạm, VIB sẽ thực thi thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo pháp luật của pháp lý về tố tụng hình sự và báo cáo giải trình Ngân hàng Nhà nước ( Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Trụ sở tỉnh, thành phố trên địa phận ) ; đồng thời, thông tin bằng văn bản cho Chủ Thẻ về thực trạng giải quyết và xử lý đề xuất tra soát, khiếu nại. Việc giải quyết và xử lý tác dụng tra soát, khiếu nại thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông tin hiệu quả xử lý không có yếu tố tội phạm, trong vòng 15 ngày thao tác kể từ ngày có Tóm lại của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, VIB sẽ thực thi thỏa thuận hợp tác với Chủ Thẻ về giải pháp giải quyết và xử lý hiệu quả tra soát, khiếu nại .
6.9 Chủ Thẻ phải thanh toán giao dịch phí khiếu nại sai theo biểu phí của VIB trong trường hợp Chủ Thẻ đề xuất tra soát, khiếu nại sai .
6.10 Chủ Thẻ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán giao dịch số tiền của Giao Dịch Thẻ tranh chấp và những khoản phí phát sinh theo lao lý của TCTQT khi tranh chấp được đưa ra Trọng tài quốc tế và Trọng tài quốc tế xử Chủ Thẻ thua kiện .
6.11 Nếu Chủ Thẻ không chấp thuận đồng ý với hiệu quả tra soát, khiếu nại của VIB thì việc tra soát, khiếu nại được xử lý theo lao lý của pháp lý .
6.12 VIB có quyền phủ nhận những nhu yếu tra soát, khiếu nại tương quan đến Thẻ sau thời hạn nhu yếu tra soát khiếu nại nêu trên. Đồng thời, VIB được quyền phủ nhận tiếp đón nhu yếu tra soát, khiếu nại những Giao Dịch Thẻ có giá trị nhỏ hơn 25 USD ( bằng chữ : hai mươi lăm Đô la Mỹ ) hoặc tương tự tại những ĐVCNT thuộc mô hình du lịch và vui chơi theo pháp luật của những TCTQT ( ví dụ : Hàng không, dịch vụ thuê xe, đi tàu biển, đi tàu hỏa, khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng quán ăn, đại lý du lịch, … ) và những Giao Dịch Thẻ có giá trị nhỏ hơn 10 USD ( bằng chữ : mười Đô la Mỹ ) hoặc tương tự tại những ĐVCNT thuộc mô hình khác. Chủ Thẻ có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai giao dịch thanh toán hàng loạt số tiền của những thanh toán giao dịch này gồm có tổng thể những khoản phí tương quan và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về bất kể tổn thất hay thiệt hại ( nếu có ) phát sinh hoặc có tương quan đến những thanh toán giao dịch này .
6.13 VIB sẽ thông tin hiệu quả tới Chủ Thẻ bằng văn bản, hoặc thư điện tử, hoặc qua điện thoại cảm ứng từ Phòng Chăm Sóc Khách Hàng 24/7 hoặc bất kỳ hình thức nào mà VIB cho là tương thích .
7.0 Các Trường Hợp Từ Chối Thanh Toán Thẻ .
7.1 Thẻ bị khóa theo Điều 10 của Bản Điều Khoản này ;
7.2 Thẻ bị chấm hết hiệu lực thực thi hiện hành theo Điều 12 của Bản Điều Khoản này ;
7.3 Thẻ giả hoặc có tương quan đến thanh toán giao dịch gian lận, trá hình ;
7.4 Thẻ vật lý bị lỗi Chip hoặc dải từ ;
7.5 Thiết bị hoặc tổ chức triển khai giao dịch thanh toán thẻ không liên kết thành công xuất sắc được với VIB ;
7.6 Thẻ nhập sai mã PIN ;
7.7 Thẻ triển khai thanh toán giao dịch thương mại điện tử khi đang bị khóa công dụng thanh toán giao dịch thương mại điện tử ;
7.8 Chủ Thẻ chưa phân phối không thiếu thông tin và / hoặc cung ứng thông tin xác nhận thanh toán giao dịch ( CVC, OTP hoặc thông tin xác nhận khác theo pháp luật của VIB qua từng thời kỳ ) không đúng mực khi triển khai thanh toán giao dịch thương mại điện tử .
Để tránh hiểu nhầm, “ CVC ” ( Card Verification Code ) sử dụng tại Bản Điều khoản này có nghĩa là mã bảo mật thông tin Thẻ được sử dụng khi thanh toán giao dịch trực tuyến, CVC gồm 03 chữ số được in ở mặt dưới Thẻ, và “ OTP ” ( One-time-password ) sử dụng tại Bản Điều Khoản này có nghĩa là mật khẩu sử dụng một lần được VIB cung ứng cho Chủ Thẻ nhằm mục đích xác nhận thanh toán giao dịch trực tuyến ;
7.9 Hạn Mức Khả Dụng không đủ chi trả khoản thanh toán giao dịch ;
7.10 Giá trị của Giao Dịch Thẻ vượt quá giá trị thanh toán giao dịch / lần, số lần thanh toán giao dịch / ngày, giá trị thanh toán giao dịch / ngày theo lao lý VIB ( nếu có ) ;
7.11 Trường hợp khác theo lao lý của VIB .
8.0 Phí
Chủ Thẻ chấp thuận đồng ý trả cho VIB phí phát hành và / hoặc phí truy trì để duy trì Thẻ và / hoặc những loại phí khác theo pháp luật tại biểu phí của VIB tại từng thời kỳ. Các khoản phí này sẽ được ghi nợ vào Tài Khoản Thẻ ngay khi Thẻ được phát hành kể cả trường hợp Thẻ chưa được kích hoạt và không được hoàn trả lại .
Nếu VIB phải chịu bất kể ngân sách pháp lý hoặc ngân sách khác ( là khoản tiền hài hòa và hợp lý để khiếu nại, khiếu kiện, thu lại, tịch thu nhằm mục đích mục tiêu lấy lại được bất kể khoản tiền nào mà Chủ Thẻ phải trả theo Bản Điều Khoản này ) hoặc những ngân sách để thực thi những giải pháp khắc phục do Chủ Thẻ không triển khai hoặc không tuân thủ bất kể lao lý nào của Bản Điều Khoản này, Chủ Thẻ phải bồi hoàn cho VIB ngay khi VIB nhu yếu những khoản ngân sách này .
Khoản phí hoặc tỷ suất Xác Suất về phí hoặc ngân sách đề cập tại Bản Điều Khoản này được vận dụng theo lao lý tại biểu phí của VIB tại từng thời kỳ. Chủ Thẻ bị ràng buộc tuân thủ những pháp luật đó của VIB .
8.1 Biểu phí dịch vụ Thẻ được công bố tại website chính thức của VIB. VIB có toàn quyền biến hóa biểu phí dịch vụ Thẻ tại từng thời gian mà VIB cho là tương thích. VIB sẽ thông tin đến Chủ Thẻ bằng một trong những hình thức : ( i ) gửi thông tin qua thư điện tử hoặc ( ii ) niêm yết tại trụ sở của VIB hoặc tại những khu vực thanh toán giao dịch của VIB, hoặc ( iii ) công bố trên website chính thức của VIB, hoặc ( iv ) theo hình thức khác do VIB quyết định hành động. Biểu phí dịch vụ Thẻ đổi khác sẽ có hiệu lực hiện hành kể từ ngày ghi trong thông tin của VIB nhưng không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày VIB gửi thông tin .
Nếu Chủ Thẻ không đồng ý chấp thuận với biểu phí dịch vụ Thẻ sửa đổi này, Chủ Thẻ hoàn toàn có thể chấm hết sử dụng Thẻ trong vòng 10 ngày kể từ ngày VIB gửi thông tin. Trong trường hợp Chủ Thẻ không chấm hết sử dụng Thẻ, Chủ Thẻ xác nhận và chấp thuận đồng ý rằng Chủ Thẻ sẽ được xem là đã đồng ý biểu phí dịch vụ Thẻ sửa đổi này. Việc Chủ Thẻ liên tục sử dụng Thẻ của VIB sau thời gian biểu phí dịch vụ Thẻ sửa đổi có hiệu lực thực thi hiện hành sẽ là vật chứng sau cuối cho việc Chủ Thẻ đã đồng ý chịu sự ràng buộc bởi những sửa đổi này .
9.0 Thẻ Phụ
Nếu VIB phát hành Thẻ phụ theo nhu yếu chung của Chủ Thẻ chính và Chủ Thẻ phụ ( “ Thẻ Phụ ” ), Chủ Thẻ phụ sẽ bị ràng buộc bởi những pháp luật tại Bản Điều Khoản này và phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cho việc sử dụng Thẻ Phụ nhưng Chủ Thẻ chính vẫn phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cho việc sử dụng cả Thẻ của người đó và Thẻ Phụ. VIB có toàn quyền thu phí so với Thẻ Phụ từ bất kể Chủ Thẻ chính hay Chủ Thẻ phụ hay cả hai. Liên quan đến Điều khoản 12.1 dưới đây về việc hủy bỏ Thẻ Phụ, Chủ Thẻ phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm so với bất kể khoản giao dịch thanh toán nào phát sinh từ việc sử dụng Thẻ Phụ cho đến khi Thẻ Phụ được trả lại hoặc cho đến khi VIB hoàn toàn có thể triển khai những thủ tục vận dụng so với Thẻ Phụ bị mất nếu Chủ Thẻ có nhu yếu. Chủ Thẻ phụ không phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cho việc Chủ Thẻ chính sử dụng Thẻ hoặc bất kể Chủ Thẻ phụ khác .
10.0 Các Trường Hợp Khóa Thẻ
10.1 Theo nhu yếu Chủ Thẻ ; hoặc
10.2 VIB có quyền khóa Thẻ mà không cần thông tin trước cho Chủ Thẻ trong những trường hợp sau :
10.2.1 Thẻ tương quan đến đối tượng người tiêu dùng có hành vi vi phạm pháp luật pháp lý theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, cơ quan có thẩm quyền, thành viên Thương Hội thẻ, tổ chức triển khai thẻ mà VIB là thành viên .
10.2.2 Thẻ bị hoài nghi lộ thông tin tại ĐVCNT ;

10.2.3 Chủ Thẻ thông báo không thực hiện giao dịch;

10.2.4 VIB hoài nghi Thẻ phát sinh thanh toán giao dịch gian lận, trá hình ;
10.2.5 Thẻ nhập sai PIN 3 lần liên tục tại ATM ;
10.2.6 Thẻ bị lấy cắp, thất lạc ;
10.2.7 Chủ thẻ bị hạn chế năng lượng hành vi dân sự ;
VIB có toàn quyền quyết định hành động có hoặc không Phục hồi lại việc phân phối những dịch vụ Thẻ cho Chủ Thẻ. Trường hợp không được VIB Phục hồi lại việc phân phối những dịch vụ Thẻ, Thẻ sẽ bị thu giữ và / hoặc chấm hết hiệu lực thực thi hiện hành sử dụng Thẻ theo pháp luật tại Bản Điều Khoản này .
11.0 Các Trường Hợp Thu Giữ Thẻ
VIB có quyền thu giữ Thẻ trong những trường hợp sau :
11.1 Thẻ giả ; Thẻ sử dụng trái phép ;
11.2 Chủ Thẻ sử dụng Thẻ để triển khai những thanh toán giao dịch cho những mục tiêu rửa tiền, hỗ trợ vốn khủng bố, lừa đảo, gian lận và những hành vi vi phạm pháp lý khác ;
11.3 Người sử dụng Thẻ không chứng tỏ được mình là Chủ Thẻ ;
11.4 Chủ Thẻ không thực thi đúng những pháp luật của VIB và TCTQT mà VIB là thành viên về việc sử dụng Thẻ ;
11.5 Thẻ nhập sai PIN 3 lần liên tục tại ATM ;
11.6 Phục vụ công tác làm việc tìm hiểu, giải quyết và xử lý tội phạm theo pháp luật của pháp lý ;
11.7 Các trường hợp khác theo lao lý của VIB từng thời kỳ .
12.0 Chấm Dứt Hiệu Lực Thẻ
12.1 Chủ Thẻ hoàn toàn có thể chấm hết hiệu lực thực thi hiện hành Thẻ tại bất kể thời gian nào bằng việc gửi thông tin cùng với việc trả lại Thẻ và bất kể Thẻ Phụ nào khác theo pháp luật của VIB về chấm hết sử dụng Thẻ tại từng thời kỳ. Chủ Thẻ phải triển khai xong mọi nghĩa vụ và trách nhiệm nợ, những ngân sách hợp lệ phát sinh trong quy trình mở và sử dụng thẻ .
12.2 Nếu Chủ Thẻ chính chấm hết sử dụng Thẻ thì mặc nhiên Chủ Thẻ phụ cũng phải chấm hết việc sử dụng Thẻ. Chủ Thẻ chính có quyền nhu yếu VIB ngừng việc sử dụng Thẻ của Chủ Thẻ phụ mà không cần sự chấp thuận đồng ý của Chủ Thẻ phụ .
12.3 VIB hoàn toàn có thể chấm hết hiệu lực hiện hành Thẻ của Chủ Thẻ mà không cần báo trước khi xảy ra một trong những trường hợp sau :
12.3.1 Chủ Thẻ không nhận Thẻ ( do lỗi của Chủ Thẻ hoặc vì bất kể nguyên do nào khác ) trong vòng 90 ngày tính từ ngày Thẻ được phát hành ( phát hành mới / gia hạn / phát hành lại / sửa chữa thay thế ) trên mạng lưới hệ thống quản trị Thẻ VIB ;
12.3.2 Thẻ được Ngân hàng khác gửi trả do bị thu tại ATM ; hoặc Thẻ bị VIB tịch thu từ Chủ Thẻ ;
12.3.3 Chủ Thẻ vi phạm những pháp luật của pháp lý gồm có nhưng không số lượng giới hạn ở :
– tin tức / hồ sơ do Chủ Thẻ phân phối là không không thiếu theo lao lý của VIB, không đúng mực, không trung thực, sai thực sự ;
– Chủ Thẻ triển khai, tổ chức triển khai triển khai hoặc tạo điều kiện kèm theo để người khác thực thi những hành vi tương quan đến Thẻ giả, thanh toán giao dịch gian lận, trá hình ;
– Chủ Thẻ sử dụng Thẻ để triển khai những thanh toán giao dịch cho những mục tiêu rửa tiền, hỗ trợ vốn khủng bố, lừa đảo, gian lận và những hành vi vi phạm pháp lý khác ;
12.3.4 Chủ Thẻ vi phạm những pháp luật của VIB / TCTQT mà VIB là thành viên, Bản Điều Khoản này hoặc những thỏa thuận hợp tác khác giữa Chủ Thẻ với VIB ;
12.3.5 Chủ Thẻ không có thanh toán giao dịch mà không có thông tin khóa Thẻ trong 24 tháng liên tục ;
12.3.6 Chủ Thẻ chết, mất tích, mất năng lượng hành vi dân sự, bị bắt, bị khởi tố nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ;
12.3.7 Thẻ hết hạn sử dụng ;
12.4 Việc chấm hết Bản Điều Khoản này và / hoặc chấm hết việc sử dụng Thẻ sẽ không miễn trừ Chủ Thẻ khỏi những nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán giao dịch so với số dư nợ phát sinh trên Tài Khoản Thẻ ( nếu có ) .
13.0 Giới Hạn Nghĩa Vụ Của VIB trong những trường hợp bất khả kháng
13.1 VIB không phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm so với bất kể sự chậm trễ, vi phạm hoặc lỗi giải quyết và xử lý của máy tính, gồm có những lỗi về công dụng hay sai sót của thiết bị, trong việc phân phối bất kể thiết bị, tiện ích hay dịch vụ ngân hàng nhà nước nào cho Chủ Thẻ nếu sự chậm trễ, vi phạm hoặc lỗi giải quyết và xử lý của máy tính đó vượt ngoài tầm trấn áp hài hòa và hợp lý của VIB .
13.2 VIB không phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trong những trường hợp, cuộc chiến tranh xâm lược, tiến công từ quốc tế, làm mưa làm gió cách mạng, bạo động, cuộc chiến tranh dân sự, rối loạn, trưng dụng, hoặc những hành vi dân sự hoặc chính quyền sở tại quân sự chiến lược, pháp lý, pháp luật hành vi hoặc lệnh của bất kể cơ quan cơ quan chính phủ, chính sách, trung gian hay chính thức, cấm vận, thảm họa vạn vật thiên nhiên, hỏa hoạn, thời tiết khắc nghiệt, lũ lụt, đình công, dịch bệnh ( do bất kỳ nguyên do nào ), hay những sự kiện khác, trường hợp bất khả kháng khác mà những bên không hề lường trước được và không hề khắc phục được .
14.0 Sửa Đổi Bản Điều Khoản
Chủ Thẻ chấp thuận đồng ý rằng VIB có toàn quyền sửa đổi bất kể lao lý nào của Bản Điều Khoản này tại từng thời gian mà VIB cho là tương thích. VIB sẽ thông tin đến Chủ Thẻ bằng những hình thức được nêu tại Điều 16.8. Bản Điều Khoản sửa đổi sẽ có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày ghi trong thông tin của VIB nhưng không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày VIB gửi thông tin .
Nếu Chủ Thẻ không đồng ý chấp thuận với Bản Điều Khoản sửa đổi này, Chủ Thẻ hoàn toàn có thể chấm hết sử dụng Thẻ trong vòng 10 ngày kể từ ngày VIB gửi thông tin Trong trường hợp Chủ Thẻ không chấm hết sử dụng Thẻ, Chủ Thẻ xác nhận và đồng ý chấp thuận rằng Chủ Thẻ sẽ được xem là đã đồng ý Bản Điều Khoản sửa đổi này. Việc Chủ Thẻ liên tục sử dụng Thẻ của VIB sau thời gian Bản Điều Khoản sửa đổi có hiệu lực thực thi hiện hành sẽ là vật chứng sau cuối cho việc Chủ Thẻ đã đồng ý chịu sự ràng buộc bởi những sửa đổi này .
15.0 Thỏa Thuận Về Việc Cung Cấp Thông Tin
15.1 Bằng việc ký vào Đề nghị phát hành Thẻ giao dịch thanh toán toàn thế giới, hoặc Đăng ký mở thông tin tài khoản và sử dụng dịch vụ ( dành cho Khách hàng cá thể ), hoặc bất kỳ tài liệu nào tương quan đến việc ý kiến đề nghị VIB phát hành Thẻ giao dịch thanh toán toàn thế giới VIB ( “ Đề nghị phát hành Thẻ thanh toán giao dịch toàn thế giới VIB ” ), những Chủ Thẻ chấp thuận đồng ý rằng VIB được quyền bật mý mọi thông tin về Thẻ gồm có những thông tin được biểu lộ trên Thẻ vật lý, mọi thông tin tương quan đến Chủ Thẻ chính, Chủ Thẻ Phụ và bất kể Giao Dịch Thẻ nào với hoặc trải qua VIB ( gọi chung là “ Thông Tin Cá Nhân ” ) cho bất kể hoặc tất những chủ thể sau : i ) cán bộ nhân viên cấp dưới, công ty con, Trụ sở / đơn vị chức năng trong cùng mạng lưới hệ thống của VIB, nhà tư vấn, người đại diện thay mặt, đại lý, nhà thầu phụ, nhà sản xuất, tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán, bên nhận chuyển nhượng ủy quyền ( hoặc có năng lực sẽ nhận chuyển nhượng ủy quyền ), tổ chức triển khai và / hoặc cá thể khác tương quan đến mục tiêu update và / hoặc thay thế sửa chữa Thông Tin Cá Nhân ; hoặc ii ) bất kể cơ quan có thẩm quyền nào ; hoặc ( iii ) tổ chức triển khai, cá thể khác theo pháp luật của pháp lý .
15.2 Ngoại trừ những trường hợp được nêu tại Điều 15.1 nói trên, Chủ Thẻ xác nhận và đồng ý chấp thuận rằng VIB có quyền phân phối Thông Tin Cá Nhân cho bất kể bên nào mà VIB hoàn toàn có thể xét thấy là thiết yếu vì bất kỳ mục đích nào ( ngoại trừ việc bán thông tin của Chủ Thẻ vì mục tiêu thu lợi trực tiếp từ việc bán thông tin đó ), gồm có nhưng không số lượng giới hạn bất kể bên nào mà VIB có quan hệ trong quy trình hoạt động giải trí của mình .
15.3 Chủ Thẻ có quyền nhu yếu được tiếp cận và sửa chữa thay thế bất kể Thông Tin Cá Nhân hoặc nhu yếu không được sử dụng Thông Tin Cá Nhân vào những mục tiêu tiếp thị trực tiếp. Bất kỳ nhu yếu nào của Chủ Thẻ phải được lập thành văn bản gửi đến VIB. VIB sẽ đảm nhiệm những nhu yếu trên trừ khi VIB hoàn toàn có thể hoặc bị nhu yếu phải khước từ tiếp đón theo lao lý của pháp lý hiện hành .
16.0 Các Điều Khoản Chung
16.1 Thẻ là gia tài của VIB
Thẻ là gia tài của VIB và sẽ không được chuyển nhượng ủy quyền ; Chủ Thẻ sẽ phải lập tức trả lại Thẻ cho VIB khi VIB nhu yếu .
16.2 Thay đổi thông tin của Chủ Thẻ
Chủ Thẻ có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin ngay cho VIB bằng văn bản về bất kể biến hóa nào về việc làm, địa chỉ nơi thao tác, địa chỉ nơi ở và những thông tin khác mà Chủ Thẻ đã ĐK với VIB .
16.3 Ghi âm những hướng dẫn hoặc thông tin bằng lời nói
Trong quy trình phân phối những dịch vụ Thẻ, VIB có quyền ghi âm lại những hướng dẫn bằng lời nói nhận được từ Chủ Thẻ và / hoặc bất kể những thông tin bằng lời nói giữa Chủ Thẻ với VIB tương quan đến những dịch vụ đó .
16.4 Chữ ký điện tử trên những hóa đơn / tài liệu tương quan đến Thẻ
Tất cả những thanh toán giao dịch tương quan đến Thẻ hoặc những nhu yếu ĐK tham gia chương trình tương quan đến Thẻ, Chủ Thẻ hoàn toàn có thể ký trực tiếp giống chữ ký mẫu hoặc sử dụng chữ ký điện tử. Chữ ký điện tử trong Giao Dịch Thẻ là mã số xác lập Chủ Thẻ, mã số này là mã số mật được VIB cung ứng cho Chủ Thẻ qua tin nhắn thông tin thanh toán giao dịch hoặc bằng những hình thức theo lao lý của VIB từng thời kỳ. tương ứng với từng loại Thẻ và mô hình Giao Dịch Thẻ .
16.5 Đối với những Giao Dịch Thẻ triển khai theo hình thức giao dịch thanh toán thương mại điện tử, Chủ Thẻ sẽ chịu mọi rủi ro đáng tiếc phát sinh từ và / hoặc tương quan đến Giao Dịch Thẻ đó .
16.6 Bất kỳ ghi nhận, chứng từ, thông tin hoặc tài liệu nào của VIB về số tiền, những thông tin khác của Giao Dịch Thẻ sẽ là dẫn chứng duy nhất xác nhận về việc Chủ Thẻ và / hoặc người được Chủ Thẻ ủy quyền triển khai Giao Dịch Thẻ .
16.7 Tài liệu tương quan đến Tài Khoản Thẻ
VIB có quyền hủy bỏ những tài liệu tương quan đến Tài Khoản Thẻ theo pháp luật của VIB tại từng thời kỳ .
16.8 Thông báo
Bất kỳ thông tin nào do VIB gửi đi theo Bản Điều Khoản này hoàn toàn có thể được triển khai và được coi như là Chủ Thẻ đã nhận được ( i ) tại thời gian giao nếu được giao tận nơi, hoặc giao tại địa chỉ ĐK, hoặc ( ii ) vào ngày thứ ba sau ngày gửi nếu được gửi bằng đường bưu điện hoặc ( iii ) tại thời gian gửi đi nếu được gửi qua email, fax hoặc telex, hoặc ( iv ) tại thời gian niêm yết, công bố ( hoặc thời gian VIB ấn định trong thông tin đó ) nếu được niêm yết tại trụ sở của VIB hoặc tại những khu vực thanh toán giao dịch của VIB, hoặc công bố trên website chính thức của VIB
Nếu không có lao lý đơn cử nào khác, Chủ Thẻ hoàn toàn có thể gửi thông tin tới VIB bằng hình thức : ( i ) nhu yếu trực tiếp bằng văn bản tại những Chi nhánh / Phòng Giao dịch của VIB hoặc Phòng Chăm Sóc Khách Hàng 24/7 theo địa chỉ 59 Quang Trung, Q. Hai Bà Trưng, TP.HN hoặc 26 Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, hoặc ( ii ) gọi điện đến số điện thoại cảm ứng Phòng Chăm Sóc Khách Hàng 24/7 được thông tin trên website của VIB, hoặc ( iii ) những hình thức khác được VIB thông tin cho Chủ Thẻ trong từng thời kỳ. Các thông tin của Chủ Thẻ được xem như gửi đến VIB vào ngày VIB thực tiễn nhận được .
16.9 Trò chơi cờ bạc hoặc những thanh toán giao dịch phạm pháp khác
Thẻ không được sử dụng để trả cho những khoản thanh toán giao dịch game show cờ bạc hoặc những thanh toán giao dịch khác phạm pháp theo những lao lý pháp lý hiện hành mà VIB có quyền phủ nhận giải quyết và xử lý hoặc phủ nhận thanh toán giao dịch. Trong trường hợp VIB hoài nghi, cho rằng hoặc biết rằng bất kể Giao Dịch Thẻ được thực thi vì những mục tiêu này hoặc tương quan đến việc chơi cờ bạc hoặc một thanh toán giao dịch phạm pháp theo những pháp luật của pháp lý hiện hành hoặc tương quan, VIB có quyền giữ hoặc hủy bỏ thanh toán giao dịch qua Thẻ đó .
16.10 Thời hạn sử dụng của Thẻ
VIB phát hành Thẻ với thời hạn sử dụng tối đa là năm ( 05 ) năm kể từ ngày phát hành. Thẻ Phụ sẽ có cùng thời hạn sử dụng với Thẻ Chính, luôn với điều kiện kèm theo là ngày hết hạn của Thẻ Phụ trùng với ngày hết hạn của Thẻ chính. Sau thời hạn sử dụng nêu trên, VIB có toàn quyền xem xét và quyết định hành động triển khai việc gia hạn Thẻ theo lao lý của VIB tại từng thời kỳ, gồm có cả việc triển khai gia hạn Thẻ tự động hóa. Việc gia hạn Thẻ hoàn toàn có thể được triển khai mỗi chu kỳ luân hồi với thời hạn tối đa năm ( 05 ) năm. VIB sẽ thông tin tới Chủ Thẻ về việc Thẻ được gia hạn dưới bất kỳ hình thức nào. Với trường hợp VIB thực thi gia hạn Thẻ tự động hóa, VIB sẽ chỉ triển khai gia hạn tự động hóa nếu Chủ Thẻ phản hồi chấp thuận đồng ý trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày VIB gửi thông tin .
16.11 Luật kiểm soát và điều chỉnh
Bản Điều Khoản này được kiểm soát và điều chỉnh và tuân thủ theo pháp lý Nước Ta .

16.12 Quy định của TCTQT

Chủ Thẻ xác nhận và đồng ý chấp thuận rằng Chủ Thẻ sẽ tuân thủ những pháp luật của TCTQT tương quan đến Giao Dịch Thẻ ( có in thương hiệu trên Thẻ ) .
16.13 Quy định về tiếp đón Điện chuyển tiền từ quốc tế

Tài khoản gắn với Thẻ này không nhận Điện chuyển tiền từ quốc tế, VIB có toàn quyền hoàn trả nếu có những phát sinh Điện chuyển tiền từ quốc tế về thông tin tài khoản gắn với Thẻ này .

BÀI VIẾT LIÊN QUAN 

Source: https://reehunt.com
Category : Là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *