Những điều cơ bản về tiền hưu bổng

Hướng dẫn cơ bản về tiền hưu bổng là gì, làm thế nào để tiết kiệm chi phí tiền hưu bổng và làm gì để tiền hưu bổng ngày càng tăng .

Ở trang này

Tiền hưu bổng là gì?

Tiền hưu bổng, hay còn gọi là ‘super’, là tiền được chủ lao động của quý vị để riêng ra trong suốt cuộc đời đi làm của quý vị để khi nghỉ hưu quý vị sẽ sống bằng số tiền này.

Tiền hưu bổng quan trọng so với quý vị, do tại số tiền tích góp được càng lớn, thì quý vị sẽ có càng nhiều tiền để nghỉ hưu .
Quý vị chỉ hoàn toàn có thể rút tiền hưu bổng của mình trong một số ít trường hợp nhất định – ví dụ, khi quý vị nghỉ hưu hoặc đủ 65 tuổi .

Tôi dành dụm tiền hưu bổng bằng cách nào?

Đối với hầu hết mọi người, chủ lao động trả – ‘ những khoản góp phần ‘ – vào một thông tin tài khoản hưu bổng cho quý vị. Chúng ta gọi đây là ‘ tiền hưu bảo vệ ’. Họ trả những khoản góp phần này ngoài tiền lương và tiền công mà họ trả cho quý vị. Có những luật lệ về mức hưu bổng mà chủ lao động phải trả cho quý vị .
Kể từ ngày 1 tháng 7, 2022, chủ lao động hoàn toàn có thể phải góp tiền hưu bổng cho quý vị bất kể quý vị được trả lương bao nhiêu mỗi tháng. Nếu dưới 18 tuổi, một tuần quý vị phải làm trên 30 giờ để hội đủ điều kiện kèm theo .
Khả năng hội đủ điều kiện kèm theo được đánh giá và thẩm định dựa vào thời gian được trả lương hay tiền công, mà không phải khi nào có được thu nhập. Điều này có nghĩa là nếu được trả tiền vào ngày 1 tháng 7, 2022, quý vị sẽ được trả tiền hưu bổng bất kể tiền kiếm được là bao nhiêu. Luật này vận dụng mặc dầu phần nào của thời kỳ lương là trước ngày 1 tháng 7, 2022 .
Thời gian trước và cho đến ngày 1 tháng 7, 2022, quý vị phải lãnh USD 450 hoặc hơn ( trước thuế ) một tháng niên lịch thì mới được trả tiền hưu bổng .
Luật này vận dụng bất kể quý vị thao tác thời vụ, bán thời hoặc toàn thời, hoặc nếu quý vị là người tạm trú. Quý vị cũng hoàn toàn có thể hội đủ điều kiện kèm theo nếu quý vị là nhà thầu được trả tiền hầu hết cho lao động, ngay cả khi quý vị có số doanh nghiệp Úc ( ABN ) .

Tiền được trả vào quỹ hưu bổng của tôi như thế nào?

Chủ lao động của quý vị phải trả một khoản tiền hưu bổng tối thiểu dựa trên mức hưu bổng bảo vệ hiện hành cho tiền lương làm giờ thường thì của mình. Mức này được định sẽ tăng dần trong những năm tới .
Tiền lương làm giờ thường thì là số tiền mà thường thì quý vị lãnh làm giờ thường thì, gồm có những khoản tiền trả ngoài quy định lương, khoản tiền thưởng nhất định, phụ cấp và một vài loại lương nghỉ phép. Các khoản tiền trả của giờ làm phụ trội thường không được tính trong tiền lương làm giờ thường thì .
Quý vị cũng hoàn toàn có thể dùng tiền của mình để trả thêm vào thông tin tài khoản tiết kiệm ngân sách và chi phí hưu bổng, và đôi lúc nhà nước Úc cũng bỏ tiền vào nữa .

Nếu chủ lao động của tôi không trả đúng số tiền hưu bổng thì sao?

Hãy trò chuyện với chủ lao động của quý vị. Hãy hỏi họ :

  • mức độ thường xuyên họ trả tiền hưu bổng cho quý vị
  • họ trả vào quỹ hưu bổng nào
  • số tiền họ trả là bao nhiêu.

Quý vị cũng hoàn toàn có thể dùng công cụ ước tính tiền hưu bổng để tính xem nếu :

  • quý vị hội đủ điều kiện được các khoản đóng góp tiền hưu bảo đảm
  • chủ lao động đang trả đúng số tiền hưu bổng cho mình.

Hãy xem bản báo cáo giải trình cho Thành viên ( Member Statement ) mới nhất từ quỹ hưu bổng của quý vị hoặc liên lạc quỹ này để xác lập chủ lao động của quý vị có trả tiền hưu bổng cho mình .

Nếu sau đó quý vị tin rằng chủ lao động không có trả những khoản tiền hưu bổng được hưởng, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số 13 10 20.

Tôi có nên cảnh giác các công ty quảng bá dịch vụ lấy tiền hưu dành dụm được ra sớm không?

Hãy cẩn trọng những công ty tiếp thị những chương trình lấy tiền hưu tích góp được của quý vị ra sớm để dùng, trước khi quý vị nghỉ hưu. Các công ty tiếp thị những chương trình này sẽ nói là họ hoàn toàn có thể giúp quý vị lấy tiền hưu tích góp được của mình cho những mục tiêu như để trả nợ, mua nhà hay xe hơi, hoặc ngay cả đi du lịch. Các chương trình này là phạm pháp và sẽ có mức phạt nặng nếu quý vị tham gia .

Ví dụ: Phil tránh bị mắc bẫy

Suốt mấy tháng qua, tôi đã tích góp tiền để mua một chiếc xe hơi. Một người bạn ở chỗ làm bảo với tôi rằng một người bạn của anh ta hoàn toàn có thể giúp tôi rút một chút ít tiền hưu bổng của tôi ra để trả tiền mua xe .
Thật may là tôi đã kiểm tra trên trang mạng của ATO và phát hiện làm như vậy là phạm pháp. Nếu mà tôi rút số tiền đó ra thì tôi đã bị đánh thuế ở mức 45 % rồi. Tôi cũng sẽ bị phạt tiền và có năng lực phải ngồi tù vì việc này – một lỗi lầm rất đắt giá .
End of exampletin tức này cũng có bằng những ngôn từ khác .

Làm thế nào để chọn một quỹ hưu bổng?

Hầu hết mọi người có thể chọn quỹ hưu bổng mà họ muốn các khoản đóng góp của họ được trả vào đó. Nếu quý vị đủ điều kiện, chủ lao động của quý vị phải cung cấp cho quý vị Mẫu đơn tiêu chuẩn chọn quỹ hưu bổng trong vòng 28 ngày kể từ ngày quý vị bắt đầu làm việc cho họ, để quý vị có thể đưa ra lựa chọn đó bằng văn bản.

Kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2021, nếu quý vị không chọn một quỹ hưu bổng, thì chủ lao động hoàn toàn có thể phải triển khai thêm một thủ tục để tuân thủ với luật lệ chọn quỹ hưu bổng. Có thể họ cần nhu yếu chúng tôi phân phối chi tiết cụ thể cho một quỹ hưu bổng kẹp theo nếu quý vị không chỉ định một quỹ hưu bổng .
Một quỹ hưu bổng kẹp theo là một thông tin tài khoản quỹ hưu bổng có sẵn, được liên kết hoặc ‘ kẹp theo ‘ một nhân viên cấp dưới để thông tin tài khoản này sẽ theo họ khi họ đổi việc .
Chúng tôi sẽ thông tin cho quý vị nếu chủ lao động nhu yếu một quỹ hưu bổng kẹp theo và cụ thể quỹ mà chúng tôi đã phân phối .
Tất cả những chủ lao động đều có một quỹ hưu bổng chỉ định, hay ‘ quỹ mặc định ’ mà họ dùng để trả những khoản tiền hưu bảo vệ vào đó cho những nhân viên cấp dưới nào đã không chọn một quỹ theo ý mình và không có một quỹ hưu bổng kẹp theo .
Nếu quý vị muốn những khoản góp phần của mình được trả vào một thông tin tài khoản hưu bổng có sẵn nhưng không nhớ chi tiết cụ thể của thông tin tài khoản quỹ hưu bổng này, thì quý vị hoàn toàn có thể sử dụng myGov để xem hàng loạt những thông tin tài khoản hưu bổng của mình .
YourSuper comparison tool ( công cụ so sánh quỹ hưu bổng ) sẽ giúp quý vị so sánh những mẫu sản phẩm MySuper và chọn một quỹ hưu bổng nào cung ứng những nhu yếu của mình .
Không khi nào là quá sớm cả để theo dõi tiền hưu bổng của mình. Chọn quỹ hưu bổng cho mình và liên tục theo dõi nó do tại những lựa chọn quý vị đưa ra ngày hôm nay sẽ giúp định hình những lựa chọn mình có về lối sống sau này .

Làm thế nào để tôi theo dõi tiền hưu dành dụm được của mình?

Việc bảo vệ quỹ hưu bổng của quý vị có Số Hồ sơ Thuế ( TFN ) sẽ giúp quý vị thuận tiện theo dõi tiền hưu bổng của mình, chuyển tiền giữa những thông tin tài khoản khác nhau, và nhận tiền hưu bổng từ chủ lao động hoặc chính phủ nước nhà .
Quý vị hoàn toàn có thể kiểm tra quỹ có TFN của mình hay không trong những báo cáo giải trình mà họ gửi cho quý vị

Theo dõi tiền hưu bổng bằng cách sử dụng myGov

Quý vị hoàn toàn có thể tạo thông tin tài khoản myGov và link ATO với thông tin tài khoản này để quý vị hoàn toàn có thể :

  • xem chi tiết của tất cả các tài khoản hưu bổng của mình, kể cả các tài khoản nào mà quý vị quên theo dõi hoặc quên nó
  • dùng YourSuper comparison tool để so sánh hiệu suất và các lệ phí của các tài khoản quỹ hưu bổng của mình với các sản phẩm MySuper khác
  • tìm tiền hưu bổng ATO đang giữ. Nếu chính phủ, quỹ hưu bổng hoặc chủ lao động của quý vị không tìm được một tài khoản để chuyển tiền hưu bổng của quý vị vào đó, thì chúng tôi sẽ giữ nó cho quý vị
  • kết hợp các tài khoản hưu bổng lại bằng cách chuyển tiền hưu bổng vào tài khoản hưu bổng ưu tiên của quý vị – nếu chuyển từ quỹ này sang quỹ khác thì thông thường việc này thực hiện xong trong vòng ba ngày làm việc.

Các bước tiếp theo :

Làm thế nào để tăng số tiền hưu bổng của tôi?

Ngoài những khoản góp phần mà chủ lao động trả, quý vị hoàn toàn có thể tự góp thêm những khoản tiền vào quỹ hưu bổng của mình. Quý vị hoàn toàn có thể ‘ quyết tử tiền lương ‘ để đóng hưu bổng từ khoản cống phẩm trước thuế hoặc góp vào quỹ hưu bổng sử dụng khoản cống phẩm sau thuế của mình .
Có những mức số lượng giới hạn được gọi là ‘ mức tối đa ’ cho số tiền mà quý vị hoàn toàn có thể góp vào quỹ hưu bổng mỗi năm kinh tế tài chính mà không phải trả thêm thuế. Nếu quý vị góp nhiều hơn những mức tối đa này thì hoàn toàn có thể quý vị phải trả thêm thuế. Nếu quý vị đang dự tính góp hơn $ 27,500 vào quỹ hưu bổng của mình ( tính cả những khoản góp phần của chủ lao động ), hãy tìm lời khuyên của một nhân viên có bằng thích hợp .

Các khoản đóng góp của chính phủ cho tiền hưu bổng

Nếu quý vị là người có cống phẩm thấp hoặc trung bình thì quý vị hoàn toàn có thể hội đủ điều kiện kèm theo được những khoản góp phần tiền hưu bổng từ nhà nước Úc .
Hãy nộp hồ sơ khai thuế để chúng tôi hoàn toàn có thể xem xét nếu quy vị hội đủ điều kiện kèm theo được khoản cùng góp phần tiền hưu bổng lên đến USD 500. Điều quan trọng là hãy nộp hồ sơ khai thuế mặc dầu quý vị nghĩ rằng mình sẽ không được một khoản tiền bồi hoàn. Quý vị không cần phải làm đơn xin khoản cùng góp phần tiền hưu bổng .

Làm thế nào để hưởng được các phúc lợi hưu bổng?

Thông thường, quý vị hoàn toàn có thể sử dụng tiền hưu bổng của mình khi quý vị nghỉ hưu. Tuy nhiên, có 1 số ít trường hợp mà quý vị hoàn toàn có thể rút tiền hưu bổng tích góp được sớm hơn, ví dụ điển hình như thực trạng khó khăn vất vả kinh tế tài chính trầm trọng và do có những căn bệnh đơn cử .
Nếu quý vị cần rút một khoản tiền hưu bổng tích góp được của mình sớm hơn một cách hợp pháp, hãy hỏi quỹ hưu bổng của quý vị xem liệu quý vị hoàn toàn có thể rút số tiền đó không trước khi làm đơn xin .

Người tạm trú rời khỏi nước Úc

Nếu quý vị là người tạm trú đang thao tác tại Úc và quý vị hội đủ điều kiện kèm theo cho tiền hưu bổng, chủ lao động của quý vị phải trả những khoản góp phần bảo vệ tiền hưu bổng cho quý vị. Quý vị hoàn toàn có thể được trả số tiền hưu bổng của mình sau khi quý vị rời khỏi Úc. Khoản tiền này được gọi là Departing Australia super payment ( DASP ). ( Khoản tiền hưu bổng được trả khi rời khỏi nước Úc ) .
Công dân New Zealand và thường trú nhân của Úc không hội đủ điều kiện kèm theo nhận khoản này .
Để xem quý vị có hội đủ điều kiện kèm theo hay không, và nộp đơn xin DASP trực tuyến hoặc để tải về mẫu đơn bằng giấy, hãy truy vấn Người tạm trú và tiền hưu bổng .

Tiền hưu bổng ở nước ngoài

Nếu quý vị đang mang tiền riêng của mình hay tiền hưu trí của mình từ nước ngoài về, thì có thể quý vị cần biết về các luật lệ thuế đặc biệt. Hãy nói chuyện với cố vấn tài chính hoặc đại diện di trú của quý vị.

Thông tin thêm

Nếu muốn biết thêm về tiền hưu bổng, hãy truy cập ato.gov.au/super hoặc điện thoại cho chúng tôi qua số 13 10 20.

Nếu quý vị không nói thạo tiếng Anh và muốn nói chuyện với nhân viên thuế vụ, xin hãy điện thoại đến Dịch vụ Biên dịch và Thông dịch qua số 13 14 50 để được giúp với cú gọi của mình.

A basic guide about what superannuation is, how to save it and what you can do to grow it .

BÀI VIẾT LIÊN QUAN  Minơ Là Gì - Mi Nơ Là Gì

Source: https://reehunt.com
Category : Là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *