Tìm hiểu về mẫu sản phẩm của pha sáng ? Tìm hiểu về mẫu sản phẩm của pha tối ? Pha sáng sử dụng mẫu sản phẩm nào của pha tối ? So sánh pha sáng và pha tối ở thực vật ? Vai trò những mẫu sản phẩm của pha sáng và pha tối ? Bài tập tìm hiểu thêm ?

Quang hợp được chia làm 2 pha : Pha sáng và pha tối. Vậy Sản phẩm pha sáng và pha tối là gì ? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cùng bạn khám phá về mẫu sản phẩm của pha sáng, mẫu sản phẩm của pha tối là gì và so sánh hai loại sản phẩm này cùng những kiến thức và kỹ năng tương quan.

1. Tìm hiểu về sản phẩm của pha sáng:

Sản phẩm của pha sáng là O2, ATP, NADPH, pha sáng của quang hợp là pha chuyển hóa năng lượng của ánh sáng Mặt Trời đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH → Sản phẩm của pha sáng gồm ATP, NADPH và O2 (có nguồn gốc từ quá trình quang phân li nước).

Pha sáng chỉ hoàn toàn có thể diễn ra khi có ánh sáng, còn pha tối hoàn toàn có thể diễn ra cả khi có ánh sáng và cả trong tối. Trong pha sáng, nguồn năng lượng ánh sáng được biến hóa thành nguồn năng lượng trong những phân tử ATP và NADPH ( nicôtinamit ađênin đinuclêôtit phôtphat ). Trong pha tối, nhờ ATP và NADPH được tạo ra trong pha sáng, CO2 sẽ được đổi khác thành cacbohiđrat. Pha sáng diễn ra ở màng tilacôit còn pha tối diễn ra trong chất nền của lục lạp. Quá trình sử dụng ATP và NADPH trong pha tối sẽ tạo ra ADP và NADPH. Các phân tử ADP và NADP + này sẽ được tái sử dụng trong pha sáng để tổng hợp ATP và NADPH. Trong pha sáng, nguồn năng lượng ánh sáng được hấp thụ và chuyển thành dạng nguồn năng lượng trong những link hóa học của ATP và NADPH. Vì vậy, pha này còn được gọi là tiến trình chuyển hóa nguồn năng lượng ánh sáng. Quá trình hấp thụ nguồn năng lượng ánh sáng thực thi được nhờ hoạt động giải trí của những phân tử sắc tố quang hợp. Sau khi được những sắc tố quang hợp hấp thụ, nguồn năng lượng sẽ được chuyển vào một loạt những phản ứng ôxi hóa khử của chuỗi chuyền êlectron quang hợp. Chính nhờ hoạt động giải trí của chuỗi chuyển êlectron quang hợp mà NADPH và ATP sẽ được tổng hợp. Các sắc tố quang hợp và những thành phần của chuỗi chuyền êlectron quang hợp đều được xác định trong màng tilacôit của lục lạp. Chúng được sắp xếp thành những phức hệ có tổ chức triển khai, nhờ đó quy trình hấp thụ và chuyển hóa nguồn năng lượng ánh sáng xảy ra có hiệu suất cao .
O2 được tạo ra trong pha sáng có nguồn gốc từ những phân tử nước. Pha sáng của quang hợp hoàn toàn có thể được tóm tắt bằng sơ đồ sau đây ” ” Sắc tố quang hợp

NLAS + H2O+ NADP+ + ADP + ®i —-> NADPH + ATP + O2  

( Chú thích : NLAS là nguồn năng lượng ánh sáng, P là phôtphat vô cơ ).

2. Tìm hiểu về sản phẩm của pha tối:

Sản phẩm của pha tối là C6H12O6. Pha tối là pha sử dụng ATP và NADPH của pha sáng để khử CO2 tạo ra những hợp chất hữu cơ ( C6H12O6 ). Còn CO2, ATP là nguyên liệu của pha tối ; O2 là mẫu sản phẩm của pha sáng. Nguyên liệu cần cho pha tối của quang hợp là ATP, NADPH, CO2, pha tối là một phản ứng diễn ra cả ngày và cả đêm trong những cấu trúc được gọi là lục lạp, pha tối là pha cố định và thắt chặt CO2 sử dụng ATP và NADPH của pha sáng .
Pha tối là một phản ứng diễn ra trong thời hạn cả ngày và đêm trong những cấu trúc được gọi là lục lạp. Trong pha tối, CO2 sẽ bị khử thành cacbohiđrat. Quá trình này còn được gọi là quy trình cố định và thắt chặt CO2 vì nhờ quy trình này. những phân tử CO2 tự do được “ cố định và thắt chặt ” lại trong những phân tử cacbohiđrat. Hiện nay, người ta đã biết một vài con đường cố định và thắt chặt CO2 khác nhau. Tuy nhiên, trong những con đường đó, quy trình C3 là con đường thông dụng nhất. Chu trình C3 còn có một tên gọi khác là quy trình Canvin. Chu trình này gồm nhiều phản ứng hóa học tiếp nối nhau được xúc tác bởi những enzim khác nhau. Chu trình C3 sử dụng ATP và NADPH đến từ pha sáng để đổi khác CO2 của khí quyển thành cacbohiđrat. Chất tích hợp với CO2, tiên phong là một phân tử hữu cơ có 5 cacbon là ribulôzôđiphôtphat ( RiDP ). Sản phẩm không thay đổi tiên phong của quy trình là hợp chất có 3 cacbon. Đây chính là lí do dẫn đến cái tên C3 của quy trình. Hợp chất này được đổi khác thành Anđêhit phôtphoglixêric ( A / PG ). Một phần A / PG sẽ được sử dụng để tái tạo RiDP. Phần còn lại đổi khác thành tinh bột và saccarôzơ. Thông qua những con đường chuyển hóa vật chất khác nhau, từ cacbohiđrat tạo ra trong quang hợp sẽ hình thành nhiều loại hợp chất hữu cơ khác. Pha tối diễn ra theo quy trình Canvin, có 3 quy trình tiến độ : Giai đoạn cố định và thắt chặt CO2 : CO2 bị khử để tạo nên loại sản phẩm tiên phong của quang hợp là hợp chất 3C axit photphoglixeric ( APG ) Giai đoạn khử axit photphoglixeric ( APG ) thành aldehit photphoglixeric ( AlPG ) Giai đoạn tái sinh chất nhận khởi đầu là ribulozo – 1,5 – điphotphat ( Rib – 1,5 – điP ) Kết thúc tiến trình khử có phân tử AlPG, là chất khởi đầu để tổng hợp nên C6H12O6, rồi từ đó tổng hợp nên tinh bột, saccarozo, axit amin, lipit trong quang hợp .

3. Pha sáng sử dụng sản phẩm nào của pha tối:

Sản phẩm pha sáng dùng trong pha tối của quang hợp là ATP, NADPH ( O2 được tạo ra từ pha sáng sẽ trao đổi với môi trường tự nhiên, còn CO2 được lấy từ môi trường tự nhiên để dùng cho phản ứng ở pha tối )

4. So sánh pha sáng và pha tối ở thực vật:

Giống nhau: Đều là các giai đoạn chính của quá trình quang hợp.

Khác nhau:

Đặc điểm so sánh Pha sáng Pha tối
Nơi diễn ra Màng tilacoit của lục nạp Chất nền
Điều kiện diễn ra Cần ánh sáng Không cần ánh sáng
Bản chất tạo ra mẫu sản phẩm đưa ra ngoài thiên nhiên và môi trường, NADPH là nguyên liệu cho pha tối

Tổng hợp chất hữu cơ ( glucozo )

Nguyên liệu nước, NADH +, ADP và ánh sáng ATP, CO2, NADPH
Sản phẩm NADPH, ATP, O2 chất hữu cơ, H2O, NADH + và ADP
Tên gọi tiến trình chuyển hóa nguồn năng lượng ánh sáng quá trình cố định và thắt chặt CO2

5. Vai trò các sản phẩm của pha sáng và pha tối:

Pha sáng: xảy ra ở cấu trúc hạt grana của lục lạp (diễn ra trong túi tilacoit)

– Nguyên liệu : H2O, Năng lượng ánh sáng, { ADP, P }, NADP + – Sản phẩm : Oxi, ATP, NADPH

Pha tối: Xảy ra ở chất nền stôma của lục lạp

– Nguyên liệu : CO2, ATP, NẠDPH
– Sản phẩm : Hợp chất hữu cơ ( C6H12O6 ). Như vậy, ta hoàn toàn có thể thấy rằng mẫu sản phẩm của pha sáng sẽ cung ứng nguyên liệu cho pha tối. Sản phẩm pha tối là mẫu sản phẩm quang hợp, cung ứng cho hoạt động giải trí sống của cây và những loài sinh vật khác đẻ duy trì sự sống trong tự nhiên. Mối quan hệ giữa 2 pha : – Pha sáng và pha tối của quang hợp tuy diễn ra trong khoảng trống khác nhau nhưng có mối quan hộ ngặt nghèo với nhau. – Pha sáng tổng hợp ATP, NADPH phân phối cho pha tối để khử C02 thành Cacbohiđrat. – Pha tối lại cung ứng ADP, NADPcho pha sáng để tái tạo ATP, NADPH.

6. Bài tập tham khảo:

Bài 1. Quang hợp được thực hiện ở những nhóm sinh vật nào?

Trả lời:

Quang hợp là quy trình sử dụng nguồn năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ từ những nguyên liệu vô cơ.

Bài 2. Quang hợp thường được chia thành mấy pha? Là những pha nào?

Trả lời:

Quang hợp thường được chia thành hai pha : pha sáng và pha tối. Trong pha sáng, nguồn năng lượng ánh sáng được hấp thụ và chuyển thành dạng nguồn năng lượng trong những link hóa học của ATP và NADPH. Vì vậy, pha này còn được gọi là quy trình tiến độ quy đổi nguồn năng lượng ánh sáng. Pha tối của quang hợp diễn ra trong chất nền của lục lạp. Trong pha tối, CO2 sẽ bị khử thành cacbohiđrat. Quá trình này còn được gọi là quy trình cố định và thắt chặt CO2 ( có nghĩa là nhờ quy trình này, những phân tử CO2 tự do

Bài 3.  Những phân tử nào chịu trách nhiệm hấp thụ năng lượng ánh sáng cho quang hợp?

Trả lời:

Trong quang hợp, những phân tử hấp thụ nguồn năng lượng ánh sáng cho quy trình quang hợp là những sắc tố quang hợp : clorophyl ( chất diệp lục ), carôterôit ( sắc tố vàng, da cam, tím đó, phicôbilin )

Bài 4. Oxi được sinh ra từ chất nào và trong pha nào của quá trình quang hợp?

Trả lời:

Trong quy trình quang hợp, ôxi được sinh ra trong pha sáng, từ quy trình quang phân li nước. Quá trình quang phân li nước diễn ra nhờ vai trò xúc tác của phức hệ giải phóng ôxi.

Bài 5. Ở thực vật, pha sáng của quá trình quang hợp diễn ra ở đâu và tạo ra sản phẩm gì để cung cấp cho pha tối?

Trả lời:

Ở thực vật, pha sáng diễn ra khi có ánh sáng được biến đổi thành năng lượng trong các phân tử ATP và NADPH để cung cấp cho pha tối.

Bài 6. Pha tối của quang hợp diễn ra ở đâu? Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C3 là gì? Tại sao người ta lại gọi con đường C3 là chu trình?

Trả lời:

Pha tối của quang hợp diễn ra trong chất nền của lục lạp. Sản phẩm không thay đổi tiên phong của quy trình C3 là một hợp chất có ba cabon ( do đó quy trình này có tên là quy trình C3 ). Người ta gọi đây là quy trình vi trong con đường này, chất tích hợp với CO2 tiên phong là RuBP lại được tái tạo trong tiến trình sau để con đường liên tục quay vòng.

Source: https://reehunt.com
Category : Là gì

BÀI VIẾT LIÊN QUAN  Điệp từ là gì? Điệp ngữ là gì? Cấu trúc và ví dụ minh họa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *