her tiếng Anh là gì?

her tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng her trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ her tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm her tiếng Anh
her
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ her

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: her tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

her tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ her trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ her tiếng Anh nghĩa là gì.

her /hə:/

* danh từ
– nó, cô ấy, bà ấy, chị ấy…
=give it her+ đưa cái đó cho cô ấy
=was that her?+ có phải cô ta đó không?

* tính từ sở hữu
– của nó, của cô ấy, của bà ấy, của chị ấy…
=her book+ quyển sách của cô ấy

Thuật ngữ liên quan tới her

Tóm lại nội dung ý nghĩa của her trong tiếng Anh

her có nghĩa là: her /hə:/* danh từ- nó, cô ấy, bà ấy, chị ấy…=give it her+ đưa cái đó cho cô ấy=was that her?+ có phải cô ta đó không?* tính từ sở hữu- của nó, của cô ấy, của bà ấy, của chị ấy…=her book+ quyển sách của cô ấy

Đây là cách dùng her tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ her tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới. Bạn có thể xem từ điển Anh Việt cho người nước ngoài với tên Enlish Vietnamese Dictionary tại đây.

Từ điển Việt Anh

her /hə:/* danh từ- nó tiếng Anh là gì?
cô ấy tiếng Anh là gì?
bà ấy tiếng Anh là gì?
chị ấy…=give it her+ đưa cái đó cho cô ấy=was that her?+ có phải cô ta đó không?* tính từ sở hữu- của nó tiếng Anh là gì?
của cô ấy tiếng Anh là gì?
của bà ấy tiếng Anh là gì?
của chị ấy…=her book+ quyển sách của cô ấy

Source: https://reehunt.com
Category : Là gì

BÀI VIẾT LIÊN QUAN  Tổng sản phẩm trên địa bàn – Wikipedia tiếng Việt

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2023 reehunt - WordPress Theme by WPEnjoy